Latest News

News


2016.05.16

Nominerade till SwedenBIO award 2016

http://swedenbio.se/har-ar-de-nominerade-till-swedenbio-award-2016/


2016.04.28

Varför är translationell forsknings så viktig - Folke Sjöberg, Chief Medical officer CTC


2016.04.19

Klartecken för klinisk prövning - Klaria

http://www.lifesciencesweden.se/forskning/kliniska-studier/klartecken-for-klinisk-provning/


2016.04.13

Motilitetskapsel förenklar gastrointestinal undersökning

CTC har jobbat med just denna motilitetskaspel i kliniska studier, lätt att jobba med för personal, och enkel avläsning via PC interface. Se även artikel ifrån läkartidningen, 

http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2016/04/Motilitetskapsel-forenklar-gastrointestinal-undersokning/

Se även publicering i läkartidiningen,  

 

 

 

 


 


2016.04.08

CTC deltar i blodomloppet den 19 Maj 2016

Personalen på CTC ställer upp med två lag till blodomloppet. 


2016.04.07

Risk Mitigation in early clinical studies

CTC is exploring new techniques for risk mitigation.

Pharmacolog AB has developed a system that can prevent drug administration errors reaching the treated patient. The company’s lead product, DrugLog®, focuses on the quality assurance in drug administration in the hospital pharmacy and the clinical ward

Pharmacolog AB is a medical device company based in Uppsala, Sweden. The company specializes in providing quality assurance solutions for safe administration of medical drugs.

- With this technique we can easily check if the provided drug is diluted correctly before administration to a subject, Folke Sjöberg, Chief Medical Officer CTC

Immuneed AB provides a first-in-class human whole-blood assay for measuring drug-related immunotoxicity and immune efficacy of mAbs and other immune modulating drugs prior to first-in-human drug trials. All based on a unique human whole-blood assay.

- With this technique we can test if a human healthy volunteer will have an immune reaction in an ex-vivo set-up before we give the drug to the subject, Folke Sjöberg, Chief Medical Officer CTC


2016.03.31

Meet CTC at The future of Swedish & Danish Life Science, 31 March 2016

CTC will attend the future of Swedish & Danish Life Science next week. Anders (CEO), Bengt (CSO) and Tina (Director PM) will attend the meeting - just send me an email or give me a call if you want to meet! See you in Lund. 


2016.03.22

CTC Clinical Trial Consultants AB fortsätter att expandera

CTC AB har sedan starten för 5 år sedan kraftigt expanderat verksamheten från 1,6 till 32 MSEK i årsomsättning. CTC har nyligen genomfört en riktad nyemission för att skapa förutsättningar för fortsatt expansion av verksamheten och i samband med detta bildat holdingbolaget Center for Translational Research AB som äger 100% av CTC AB. De tidigare delägarna i CTC AB är majoritetsägare i Center for Translational Research AB.

Om CTC AB

CTC AB är ett specialist CRO med fokus på det kliniska genomförandet av kliniska prövningar i tidig fas (fas 0, I och IIa) både på friska frivilliga och patienter vid CTCs centralt belägna forskningsklinik på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

CTC AB driver också två specialistmottagningar för Fas II-IV studier i Uppsala och Linköping.

För information

Styrelseordförande Bengt Dahlström,

tel: 0703-10 85 87, email: bengt.dahlstrom@ctc-ab.se


2016.03.02

Klaria AB ett steg närmare klinisk prövning på produkten KL-00119 mot migrän

http://www.klaria.com/sv/investerare/pressmeddelanden/details?releaseId=2124992


2016.02.01

CTC sponsor of Almtuna Team 04:s cup

http://www.unt.se/sport/sk-iron-tvaa-i-julcupen-4043405.aspx


Page 2 of 4 pages  < 1 2 3 4 >