Latest News
2016.12.19

CTC welcomes Immuneed AB to our facilities and look forward to an exiting collaboration

CTC välkomnar Immuneed AB till sina lokaler och ser fram emot ett spännande samarbete

Immuneed kommer att tillhandahålla sin unika serviceverksamhet,  som med humant helblod kan detektera akuta immunrelaterade biverkningar av biologiska och/eller immunmodulerande läkemedel, innan studier påbörjas i människa eller innan dosering av en individ i en studie.  

Säkerhet för biologiska/immunmodulerande läkemedel, som kan påverka immunceller eller kaskadsystem, är fortfarande ett problem inom läkemedelsutveckling. Den specialiserade service som Immuneed erbjuder bygger på en unik metod baserad på humant helblod. Resultat från helblodsförsök kan ge en tidig bedömning av läkemedlets akuta immuntoxicitet, i form av t.ex. cytokinfrisättning (CRA), innan man påbörjar kliniska studier på människa. Alternativt kan servicen erbjudas som ett tillägg till en klinisk studie, där en medverkande individs blod kan testas ex vivo innan läkemedlet administreras. Med ett ökande antal nya och återkommande kunder ger flytten till nya lokaler hos CTC en möjlighet att effektivisera serviceerbjudandet och utforska nya utvecklingsmöjligheter.

"Vi är mycket glada för samarbetet med Immuneed AB, de erbjuder en unik tjänst som i grunden kan förbättra förståelse för hur en klinisk studie med en immunmodulerande substans bör designas ", säger Anders Millerhovf, VD för CTC. "För oss, som erbjuder resurser och kompetens för att driva tidiga kliniska studier, är det viktigt att vara lyhörd för kundernas behov. Prediktiva analyser av immuntoxicitet är ett område där nya lösningar är efterfrågade och samarbetet kring Immuneeds analyser ger våra kunder bättre verktyg kring studiedesign - och därmed också ökad säkerhet för de personer som medverkar i våra studier" konkluderar Millerhovf.

"Genom samarbetet med CTC vill vi ge företag som arbetar med biologiska läkemedelsmolekyler ännu bättre service och expertis inom t.ex. cancer immunterapi. Vår CRA analys är standardiserad och validerad, men vår analysplattform kan också användas för att undersöka biodistribution och studera mekanistiska frågeställningar för immunmodulerande terapier, i syfte att underlätta övergången till klinisk fas", säger Sara Mangsbo, docent och forskningschef på Immuneed.

 

För ytterligare information:

Anders Millerhovf, CEO, Clinical Trial Consultants AB

Phone: +46 (0)76-833 98 88

e-mail: anders.millerhovf@ctc-ab.se

www.clinicaltrialconsultants.se

Om CTC Clinical Trial Consultants AB: CTC är ett full-service CRO bolag med focus på kliniskt genomförande. CTC bedriver tidiga kliniska studier på dess sjukhusbaserade fas I enhet i Uppsala (First time in Human godkänd). CTC har även två öppenvårdskliniker för genomförande av studier på patienter (Fas II-IV) lokaliserade både i Uppsala och Linköping.

 

För ytterligare information:

Gunilla Ekström, CEO, Immuneed AB

Mobil: 073-354 20 58

e-mail: gunilla.ekstrom@immuneed.com

www.immuneed.com

Om Immuneed AB: Immuneed AB, etablerad 2014, är ett bioteknologibolag som utvecklar en ny generation terapeutiska vaccin, som bygger på ett unikt sätt att transportera peptider in i immunceller. Immuneed tillhandahåller också en service baserad på en helblodsassay, för att tidigt kunna identifiera akuta immunrelaterad biverkningar av biologiska läkemedel.

 

CTC welcomes Immuneed AB to our facilities and look forward to an exiting collaboration

Immuneed’s ex-vivo whole-blood screening service can more easily be offered for screening of acute immune-related side effects of biologicals or other immune modulating drugs prior to first-in-human studies.

Safety of biologicals or other immune modulating drugs where cells or proteins may cause unexpected immune activation/modulation remains an issue in drug development. The specialized service offered by Immuneed is based on a first-in-class, ex-vivo human whole-blood loop system to assess acute drug-related immune toxicity, such as cytokine release, prior to clinical studies. With a growing base of new and recurring customers, the move to new lab premises, adjacent to CTC, provides an opportunity to streamline the service and explore growth opportunities.

“The collaboration with CTC means that we jointly can provide even greater service and expertise in the field of e.g. cancer immunotherapy, and be a resource for all the companies that are emerging in this hot field at the moment. Our CRA assay is streamlined, but our platform can also provide data on cellular biodistribution and mode-of-action studies of immune modulating therapies - in order to ease the transition of these drugs into clinical use.” says Sara Mangsbo, CSO, Immuneed.

 “We are extremely happy for this collaboration with Immuneed AB, they offer a unique service that profoundly can affect the strategy for first-in-human studies of biopharmaceuticals,” says Anders Millerhovf, CEO of CTC. “For us as a key resource and competence in running early clinical trials, it is important to be responsive to customer requirements. Immune-modulation is an area where new solutions can increase the understanding of how to design a study and even increase safety for our trial participants and the collaboration with Immuneed is to the benefit to both the companies and the patients” Millerhovf concludes.

 

For further information:

Anders Millerhovf, CEO, Clinical Trial Consultants AB

Phone: +46 (0)76-833 98 88

e-mail: anders.millerhovf@ctc-ab.se

www.clinicaltrialconsultants.se                                                                                                        

About CTC Clinical Trial Consultants AB: CTC Clinical Trial Consultants AB (CTC) is a Swedish full-service CRO with clinical conduct in focus. CTC currently has about 40 employees and most of the staff has extensive experience from various roles in the pharmaceutical industry. CTC's mission is to facilitate clinical and translational research by providing our customers cost-effective advice and implementation of hospital-based early clinical trials (Phase 0 / I / IIa) on our dedicated research clinic at Uppsala University Hospital (12 beds) in combination with two patient clinics located both in Uppsala and Linköping.

 

For further information:

Gunilla Ekström, CEO, Immuneed AB

Phone: +46-(0)73-354 20 58

e-mail: gunilla.ekstrom@immuneed.com

www.immuneed.com

About Immuneed AB: Immuneed AB, founded in 2014, is a life science biotech company developing a novel tetanus toxin-derived therapeutic vaccine for cancer treatment. Immuneed also offers a first-in-class, lab-based human whole-blood assay/loop system as a specialized service, for detection of immune-related side effects of biopharmaceuticals. The assay can increase safety and cost for pre-clinical drug development; linking preclinical data to clinical reality.

 

 

Uppsala 2016-12-19


Back to all News