Latest News
2016.04.13

Motilitetskapsel förenklar gastrointestinal undersökning

CTC har jobbat med just denna motilitetskaspel i kliniska studier, lätt att jobba med för personal, och enkel avläsning via PC interface. Se även artikel ifrån läkartidningen, 

http://www.lakartidningen.se/Klinik-och-vetenskap/Klinisk-oversikt/2016/04/Motilitetskapsel-forenklar-gastrointestinal-undersokning/

Se även publicering i läkartidiningen,  

 

 

 

 


 


Back to all News